^Back To Top
  
  
  

Khám sức khỏe lần 1, năm học 2022 - 2023

Vừa qua, ngày 06/10/2022, Lãnh đạo trường Mầm non Thực Hành phối hợp với Trạm y tế phường Hưng Lợi, tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ các cháu đang học tại trường, đa số các cháu tình trạng sức khỏe tốt.

 

 

Copyright © 2023. Trường Mầm non Thực hành Rights Reserved.