^Back To Top
  
  
  

Hoạt động trải nghiệm tham quan Đền Hùng - Cần Thơ

Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" . Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), nhằm giáo dục cho các bé truyền thống yêu nước, đồng thời tạo cơ hội cho các bé được tham gia hoạt động quan trải nghiệm. Hôm nay, trường Mầm non Thực Hành tổ chức cho các bé tham quan trải nghiệm tại Đền thờ các Vua Hùng. Sự kiện đã thu hút sự tham gia rất hào hứng của hơn 230 bé đến từ các khối Mầm, Chồi và Lá.

 

Read more: Hoạt động trải nghiệm tham quan Đền Hùng - Cần Thơ

Copyright © 2023. Trường Mầm non Thực hành Rights Reserved.