^Back To Top
  
  
  

Hành trình về nguồn Dinh Độc Lập

🇻🇳TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH TỔ CHỨC VỀ NGUỒN TẠI DINH ĐỘC LẬP 🇻🇳
Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và Quốc tế Lao động 1/5, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh gìn giữ nền độc lập dân tộc của cha anh. Trường Mầm non Thực Hành đã tổ chức chuyến về nguồn tại Dinh Độc Lập - Thành phố Hồ Chí Minh.
Khu di tích Dinh Độc Lập được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Nơi đây đã chứng kiến rất nhiều sự kiện lịch sử, thăng trầm của đất nước, đặc biệt là sự kiện Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Xem tiếp

Copyright © 2024. Trường Mầm non Thực hành Rights Reserved.