^Back To Top
  
  
  

Đội ngũ nhà trường

BAN GIÁM HIỆU
1/ Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ Mầm non

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2/ Phó hiệu trưởng

Võ Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Ủy viên Chi bộ Mầm non

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3/ Phó hiệu trưởng

Võ Thị Bảo Thy

Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Phó bí thư Chi bộ Mầm non

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

StartPrev123456NextEnd
Copyright © 2024. Trường Mầm non Thực hành Rights Reserved.