^Back To Top
  
  
  

Liên hệ nhà trường

Trường Mầm non Thực hành (Trường Cao đẳng Cần Thơ).

Số 413 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3838 096.

Điện thoại hiệu trưởng: 0292 365 22 99.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright © 2024. Trường Mầm non Thực hành Rights Reserved.