^Back To Top
  
  
  

Nội quy cơ quan

NỘI QUY CƠ QUAN

Điều 1: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường phải nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện đầy đủ mọi qui định của Ban giám hiệu nhà trường và của ngành giáo dục.

Điều 2: Chấp hành sự phân công của Hiệu trưởng, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác được giao, thực hiện tốt giờ giấc theo qui định.

Điệu 3: Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ văn hóa nghiệp vụ chuyên môn và chính trị tư tưởng, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội.

Điều 4: Phát huy dân chủ, phê bình và tự phê bình nhằm xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân địa phương.

Điều 5: Xây dựng nếp sống cá nhân và tập thể lành mạnh trong sáng, tác phong giản dị, mẫu mực, lịch sự, hòa nhã, thực sự là “tấm gương sáng cho học sinh noi theo”.

Điều 6: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên tuyệt đối không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động không lành mạnh như: uống rượu... không tàn trữ hoặc truyền bá các văn hóa đồi trụy, khi đã uống rượu (bia) tuyệt đối không được đến trường.

Điều 7: Có ý thức bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ lợi ích và bí mật của cơ quan, cảnh giác với mọi hành động của kẻ xấu.

Điều 8: Khi tiếp xúc với phụ huynh phải ân cần, lịch sự sẳn sàng giải thích hướng dẫn và giúp đỡ yêu cầu của phụ huynh trong phạm vi chức năng của mình.

Điều 9: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên chấp hành tốt nội qui trên sẽ được tuyên dương khen thưởng. Nếu vi phạm, tùy vào mức độ nặng nhẹ sẽ chịu các hình thức kỷ luật theo qui định của nhà nước.

Copyright © 2024. Trường Mầm non Thực hành Rights Reserved.