^Back To Top
  
  
  

Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non

Nhằm tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non, vào lúc 17h00 ngày 20/3/2023, Trường Mầm non Thực Hành phối hợp cùng Viện Khoa học An toàn Việt Nam tổ chức tập huấn Kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non. Sự kiện có sự tham gia của toàn thể CB-GV-NV và 18 em sinh viên ngành GD mầm non đang thực tập sư phạm tại trường.

Read more: Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non

Copyright © 2024. Trường Mầm non Thực hành Rights Reserved.