^Back To Top
  
  
  

Sinh hoạt một ngày của trẻ mẫu giáo

Sáng

- Đón trẻ (6h45 đến 7h30).

- Thể dục sáng (7h00).

- Ăn bữa sáng (7h30 đến 8h00).

- Học.

- Hoạt động vui chơi - Hoạt động ở các góc (lớp).

- Hoạt động vui chơi ngoài trời.

- Ăn bữa chính (10h00).

Trưa

- Ngủ trưa (11h00 đến 14h00).

- Ăn bữa phụ (14h00 đến 14h45).

Chiều

- Chơi và hoạt động theo ý thích.

- Trẻ chuẩn bị ra về, trả trẻ (16h00 đến 17h00).

Copyright © 2024. Trường Mầm non Thực hành Rights Reserved.