^Back To Top
  
  
  

Sinh hoạt một ngày của trẻ nhà trẻ

Sáng

- Đón trẻ (6h45 đến 7h30).

- Ăn bữa sáng (7h30 đến 8h00).

- Hoạt động vui chơi - tập hát, đọc và các kỹ năng sống.

- Ăn bữa chính (10h00).

Trưa

- Ngủ trưa (11h00 đến 14h00).

- Ăn phụ (14h00 đến 14h45).

Chiều

- Hoạt động vui chơi - tập hát, đọc và các kỷ năng sống.

- Ăn bữa chính (15h00 đến 15h45).

- Hoạt động vui chơi và trả trẻ (16h00 đến 17h00).

Copyright © 2024. Trường Mầm non Thực hành Rights Reserved.